“Хамтын оролцоот усны мониторинг хийх арга зүй” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Нээлттэй нийгэм форумын дэмжлэгээр хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн байгаль орчны мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулах нь“ STRIPE Ш төслийн хүрээнд Хөвсгөл далайн эзэд хөдөлгөөн ТББ нь “Хамтын оролцоот усны мониторинг хийх арга зүй” сургалтыг 2016 оны 8 дугаар сарын 22-23-нд Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа. Сургалтанд Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 12, 13-р хороо, Төв аймгийн Заамар сумын Хайлааст багийн төрийн болон ТББ, иргэд, аж ахуйн нэгжийг төлөөлж 20 хүн оролцлоо.

2016-09-23a2016-09-23b

Оролцогч талууд 3 багт хуваагдаж өөрийн оршин суудаг баг, хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдээс 3-ийг сонгон авч тэдгээр байгууллагын усны нөөцийн ашиглалт, хамгаалалт, хяналтад хамтын оролцоотой мониторинг үнэлгээ хийж, үр дүнг олон нийтэд мэдээлж, усны засаглалыг сайжруулах чиглэлээр нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах юм.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s