“Хөвсгөл далайн эзэд хөдөлгөөн”, “Байгаль орчны сэтгүүлчдийн сүлжээ”, “Шинэ суурьшил, эрүүл аюулгүйн орчин”, “Мөнх ногоон хас” ТББ-ууд Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлд нэгдэв

2016 оны 10 дугаар сарын 20-д МБОИЗ-ийн гишүүн байгууллагуудын “Ёс зүйн код”-д нэгдэх ёслолын үйл ажиллагааны үеэр “Хөвсгөл далайн эзэд хөдөлгөөн” ТББ, Байгаль орчны сэтгүүлчдийн сүлжээ, Хан-Уул дүүргийн 13-р хорооны “Шинэ суурьшил, эрүүл аюулгүйн орчин” ТББ, Төв аймгийн Заамар сумын Хайлааст багийн “Мөнх ногоон хас” ТББ нь байгаль орчин, хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах ээлтэй тогтвортой хөгжил, иргэний нийгмийн хамтын түншлэл, өсөлт хөгжлийн төлөө МБОИЗ-ийн дүрэм, ёс зүйн хэм хэмжээ, үндсэн зарчимд нэгдсэн гишүүн байгууллагаар батламжилсан батламжаа гардан авлаа.

Монголын байгаль орчны ТББ-ын ёс зүйн код нь “Монголын ТББ-ын ёс зүйн зарчим” дээр тулгуурлан, салбарын онцлогийг тусган боловсруулсан, ТББ-ын баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тодорхойлж нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилготой баримт бичиг юм.

xcxzczxcxzczxcc czxcxzcxz czxczxc  xzvcvfv

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s