Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэг, Төв аймгийн Заамар сумын иргэдийн 545 өргөдлийн эхний чухал үр дүнд гарлаа

“Иргэдийн байгаль орчны мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулах нь” (STRIPE) төслийн хүрээнд “Хөвсгөл далайн эзэд” ТББ-аас зохион байгуулж УИХ-ын өргөдлийн байнгын хороонд Хан-Уул дүүргийн 12,13-р хороо, Төв аймгийн Заамар сумын Хайлааст багийн иргэдийн гаргасан 545 өргөдлийн эхний чухал үр дүнд гарч байна.
2016 оны 10-р сарын 24-нд Монгол Улсын Их Хурлын Өргөдлийн байнгын хороо иргэдийн өргөдлийн дагуу иргэд, холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар авах уулзалтыг Төрийн ордон дахь Нээлттэй сонсголын танхимд зохион байгуулж, 10-р сарын 24-ны өдөр УИХ-ын Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдаж Туул голын бохирдлын асуудлаар ирүүлсэн өргөдлийн дагуу холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг судалж, шийдвэрийн төсөл боловсруулан Байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд бэлтгэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулж, УИХ-ын гишүүн А.Сүхбатаар ахлуулахыг олонхийн саналаар баталлаа.

2016-10-25-%d1%82%d1%83%d1%83%d0%bb-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d1%83%d1%83%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b0%d1%80-%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d1%85%d1%8d%d1%81%d1%8d%d0%b3_page_1

2016-10-25-%d1%82%d1%83%d1%83%d0%bb-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d1%83%d1%83%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b0%d1%80-%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d1%85%d1%8d%d1%81%d1%8d%d0%b3_page_2 2016-10-25-%d1%82%d1%83%d1%83%d0%bb-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d1%83%d1%83%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b0%d1%80-%d0%b0%d0%b6%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d1%85%d1%8d%d1%81%d1%8d%d0%b3_page_3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s