2016.11.16. “Хөвсгөл далайн эзэд хөдөлгөөн” ТББ-аас Туул голын бохирдлын асуудлаархи ажлын хэсгийн ахлагч болон гишүүн тус бүрт хандаж тодорхой санал хүргүүлэв

ХЭВЛЭЛИЙН МЭДЭЭ

Туул голын бохирдлын асуудлаар хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг судалж хэлэлцүүлэхэд бэлтгэх ажлын хэсгийн ахлагч болон гишүүн тус бүрт Хөвсгөл далайн эзэд хөдөлгөөн Төрийн бус байгууллага нь 2016 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр Туул голын бохирдолтой холбоотой мэдээлэл, тулгамдсан асуудал, авах арга хэмжээний талаар санал хүргүүлэх тухай 16/61 тоот албан бичгийг хүргүүллээ. Уг албан бичигт, Туул голын усны бохирдол, тухайн нутгийн иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн зөрчлийн асуудалд анхаарал хандуулан ажиллаж судалгаа, мониторинг, сургалт, нийтийн хэлэлцүүлэг, нөлөөллийн үйл ажиллагааг 2004 эхлэн явуулж буй Хөвсгөл далайн эзэд хөдөлгөөн, Ил тод байдал сан, Байгаль орчин, эрүүл мэнд төв, Шинэ суурьшил, эрүүл аюулгүй орчин, Мөнх ногоон хас, Байгаль орчны сэтгүүлчдийн сүлжээ зэрэг Төрийн бус байгууллагууд хамтран тодорхой саналуудыг гаргасан болно.

2016-11-tuul-hde-sanal-1

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

2016-11-tuul-hde-sanal-2 2016-11-tuul-hde-sanal-3 2016-11-tuul-hde-sanal-4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s