Төв аймгийн Заамар сумын “Мөнх ногоон хас” ТББ-аас УИХ-ын Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороонд хүсэлт гаргалаа

ХЭВЛЭЛИЙН МЭДЭЭ.

2016 оны 10 дугаар сарын 25-д Туул голын бохирдлын асуудлаар хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг судалж хэлэлцүүлэхэд бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулан ажилласан боловч уг ажлын хэсгийн удирдамж болон төлөвлөгөөнд Төв аймгийн Заамар сумын Хайлааст багийг оруулаагүй орхигдуулсан учир Мөнх ногоон хас ТББ нь 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-д 21/16 тоот албан бичгээр ажлын хэсгийн удирдамж болон төлөвлөгөөнд Хайлааст багийг оруулж өгөхийг хүссэн хүсэлт хүргүүлсэн юм. Ажлын хэсэг тус ТББ-ын саналыг тусган авч ӨБХ-ны Монгол улсын Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай тогтоолын төслийн 9-д “Төв аймгийн Заамар сумын нутаг дэвсгэрт олгосон алтны хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах” тухай дурьдсан байсан боловч хуралдаан дээр УИХ-ын М.Оюунчимэг “Урьд нь олон удаа шалгасан, шалгалтаар далимдуулж популист улс төрчид мөнгө хийдэг, ТББ-ууд шантаж хийдэг, хяналт шалгалт нэрийн дор өөр бусдад ийм боломж олгож болохгүй” гэсэн үндэслэл хэлж зөрчигдсөн эрх, тулгамдсан асуудлаа УИХ-аар шийдүүлэхийг хүссэн Заамар сумын Хайлааст багийн иргэд, ТББ-уудын хүсэлтийг хүлээж авалгүй хассан.
2016 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр Төв аймгийн Заамар сумын Хайлааст багийн Мөнх ногоон хас ТББ УИХ-ын Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороонд УИХ-ын тухай хуулийн 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 19.2.7, 19.2.8-д заасан байнгын хорооны бүрэн эрхийн дагуу Заамар сумын Хайлааст багт алт олборлож байгаа аж ахуйн нэгж, нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагааг хянан шалгаж, УИХ-ын чуулганаар хэлэлцүүлж өгөхийг хүссэн хүсэлт гаргалаа.

2016-12-03-%d1%82%d1%83%d1%83%d0%bb-%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bc%d1%8d%d0%b4%d1%8d%d0%b3%d0%b4%d1%8d%d0%bb-1 2016-12-03-%d1%82%d1%83%d1%83%d0%bb-%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bc%d1%8d%d0%b4%d1%8d%d0%b3%d0%b4%d1%8d%d0%bb-2 2016-12-03-%d1%82%d1%83%d1%83%d0%bb-%d0%b3%d0%be%d0%bb-%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bc%d1%8d%d0%b4%d1%8d%d0%b3%d0%b4%d1%8d%d0%bb-3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s