“Хөвсгөл далайн эзэд хөдөлгөөн” ТББ Дэлхийн усны түншлэл сүлжээнд нэгдэв

2016 оны 12-р сарын 22-нд “Хөвсгөл далайн эзэд хөдөлгөөн” ТББ нь  Дэлхийн усны түншлэл сүлжээнд нэгдэн орж бүсийн зохицуулагч байгууллага болох Монголын усны түншлэл ТББ-ын гүйцэтгэх захирал ШУТИС-ийн профессор, техникийн ухааны доктор Д.Басандоржоос батламж гэрчилгээгээ гардан авлаа. Дэлхийн Усны Түншлэл нь усны нөөцийн хэрэглээ, менежмент, тогтвортой хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой 174 орны 3000 гаруй Түншлэгч байгууллагын ашгийн бус үйл ажиллагааны сүлжээ юм.

15621865_1811581505760935_3534581404104587093_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s