“МОНГОЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУДЫН ҮНЭЛГЭЭ” СЭТГҮҮЛИЙН ЭЭЛЖИТ ДУГААР УДАХГҮЙ ГАРНА

 

НОГООН ОД ХӨТӨЛБӨР: “МОНГОЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУДЫН ҮНЭЛГЭЭ СЭТГҮҮЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2006 оноос эхлэн Хөвсгөл далайн эзэд хөдөлгөөн, Монголын байгаль хамгаалах иргэний хөдөлгөөнүүдийн эвсэл хамтран Монгол оронд нийгмийн хариуцлагын тогтолцоог төлөвшүүлэх, байгальд ээлтэй УИХ-ын гишүүдийг дэмжих, сонгогч иргэдийг гэгээрүүлэх, байгаль орчны мэдээллээр хангах зорилгоор хэрэгжүүлдэг “Ногоон од” хөтөлбөрийнхээ хүрээнд “Монголын байгаль орчны хууль тогтоомжуудын үнэлгээ” сэтгүүлийг жил бүр хэвлүүлж, олон нийтэд хүргэдэг уламжлал тогтсон билээ.

“Монголын байгаль орчны хууль тогтоомжуудын үнэлгээ” сэтгүүлийн зорилго:

Энэхүү сэтгүүлээр УИХ-ын гишүүд байгальд ээлтэй хуулиудад ямар санал өгч байгааг олон нийтэд ил тод мэдээлэх, ингэснээр сонгогчдод зөв сонголт хийхэд тус дөхөм үзүүлэхийг бид зорьдог. “Монголын байгаль орчны хууль тогтоомжуудын үнэлгээ” сэтгүүл нь хууль тогтоох үйл явцад байгальд ээлтэй УИХ-ын гишүүдийг үнэлэн сонгогчдод мэдээлж, цаашид сонгох явцад нь нөлөөлөх боломж олгох харин байгальд халтай гишүүдийг үнэлснээр сонгогчид тэдэнтэй хариуцлага тооцож, цаашид итгэл үзүүлэхгүй байхыг сануулдаг.

Монголын байгаль орчны хууль тогтоомжуудын үнэлгээ сэтгүүл хаана тараагддаг вэ?

2006 оноос эхлэн бид “Ногоон од” хөтөлбөрийнхээ хүрээнд УИХ-ын ээлжит чуулганаар батлагдан гарч буй хууль тогтоомжид анализ хийж, төрийн түшээд байгаль орчны талаар хэр зэрэг хүчин чармайлт гарган ажиллаж байгаа талаарх үнэн бодит мэдээлэлд тулгуурласан өөрсдийн үнэлэлт дүгнэлтийг сонгогч иргэдэд хүргэх ажлыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулсаар ирсэн.

Монголын байгаль орчны хууль тогтоомжуудын үнэлгээ сэтгүүлд ямар сурталчилгаа байршуулж болох вэ?

2012 оноос бид сэтгүүлээрээ дамжуулан байгальд ээлтэй сонголт хийхийг уриалж байгаа бөгөөд Байгальд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага, хувь хүний тухай болон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологийн талаарх материалыг хүлээн авч сурталчилна.

“Монголын байгаль орчны хууль тогтоомжуудын үнэлгээ” сэтгүүлд байршуулах зар сурталчилгааны хэлбэрүүд

  • Байгууллага, хувь хүний зурагтай ярилцлага
  • Байгууллага, хувь хүний танилцуулга
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологийн талаарх мэдээ, зар сурталчилгаа

“Монголын байгаль орчны хууль тогтоомжуудын үнэлгээ” сэтгүүлийн зар сурталчилгааны тариф

Зар сурталчилгааны байршил Хэмжээ Үнэ
1 Сэтгүүлийн дотор нүүрүүд /6-35 дугаар хуудас/ А3

А4

А4/2

А4/4

800000

400000

200000

100000

2 УИХ-ын гишүүдийн холбоо барих хаягийн ард талын нүүр А4

А4/2

А4/4

800000

400000

200000

3 УИХ-ын гишүүдийн байгаль орчны үнэлгээний хүснэгтийн ард А4

А4/2

А4/4

800000

400000

200000

 

Реклам сурталчилгааны зургийг хэвлэлийн шаардлага хангахуйц файлаар өгнө.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s